Casa Corpului Didactic Satu Mare, Powered by Joomla!
Proiectul DIDACTICA Imprimare Email
Scris de Administrator   
Luni, 27 Ianuarie 2014 14:41

Casa Corpului Didactic Satu Mare a implementat proiectul “Feedback în procesul de învăţământ - Evaluarea culturii didactice a cadrelor didactice în judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare”, finanţat din fondurile Programului De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

Proiectul DIDACTICA

Obiectivul principal al proiectului a constat în crearea condiţiilor instruirii profesionale echilibrate a cadrelor didactice din cele doua ţări şi promovarea cursurilor de perfecţionare eficiente cu scopul realizării unui învăţământ de calitate.
Scopul cercetării a fost măsurarea directă a culturii educaţionale în instituţiile de învăţământ gimnazial şi liceal, depistarea practicilor corecte sau incorecte şi efectuarea corecţiilor.

Activităţile principale realizate pe parcursul proiectului sunt următoarele:

  • Conferinţa de deschidere - stabilirea obiectivelor concrete
  • Elaborarea metodologiei de cercetare, planificarea criteriilor de urmărire şi întocmirea unui chestionar
  • Pregătirea experţilor evaluatori (25-25 persoane de pe ambele părţi ale graniţei)
  • Efectuarea evaluării - în 5 gimnazii, 5 şcoli profesionale şi 10 şcoli generale/judeţ
  • Traducerea rapoartelor experţilor evaluatori
  • Efectuarea analizei statistice
  • Elaborarea unui studiu final
  • Organizarea unui training pentru dezvoltarea competenţelor pentru cadre didactice
  • Conferinţa de închidere - sinteza rezultatelor cercetării.


Studiul final, sinteza rezultatelor proiectului sunt disponibile pe pagina web extinsă a Casei Corpului Didactic Satu Mare la adresa www.didacticasm.ro

Ultima actualizare în Marţi, 04 Martie 2014 11:46
 

Noutăţi