Proiectul multiregional "Paşaport pentru catedră" Imprimare
Scris de Administrator   
Marţi, 28 Ianuarie 2014 11:10

În perioada 01.12.2010-30.11.2013 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a implementat proiectul "Paşaport pentru catedră" în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Casa Corpului Didactic Satu Mare şi Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad.

Proiectul, derulat la nivel multiregional, şi-a propus dezvoltarea unei reţele multiregionale de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în vederea creşterii competenţelor profesionale. Acesta a cuprins activităţi şi programe de formare adresate cadrelor didactice dinînvăţământul preuniversitar pe module tematice de interes naţional.

În cadrul proiectului, 6330 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, din judeţele Satu Mare şi Arad au beneficiat de următoarele cursuri de formare:

  • Formarea competenţelor IT - certificare ECDL;
  • Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe competenţe;
  • Managementul clasei - gestionarea situaţiilor de criză;
  • Metode interactive de predare-învăţare;
  • Etica profesională - formarea debutanţilor;
  • Managementul programelor de formare (formarea responsabililor cu formarea continuă din şcoli).

Toate cursurile au fost gratuite şi s-au adresat cadrelor didactice de la toate nivelurile. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Ultima actualizare în Marţi, 04 Martie 2014 11:44